تو این پست یکمی جدی تر راجع به وکیوم صحبت کنیم .

اول اینکه کلمه وکیوم ریشه اش چی هست و به چه معنی است به ما کمک میکنه که بهتر اونو بشناسیم

خود کلمه وکیوم(خلا) به معنای فضائی است که پر از ماده خالی است .خود کلمه خلا هم برگرفته از کلمه لاتین

 vacuus به معنای « خالی » است.