تو پست قبلی راجب به ریشه وکیوم صحیت کردم . وکیوم در فارسی به جاروبرقی و مکنده ترجمه شده است.
تو این بلاگ میخوام راجع به جاروهای برقی در رده صنعتی و نیمه صنعتی بحث کنم .
 وکیوم و مکنده  همانطوری که از معنی ایش برداشت میشه وسیله ای  هست که با کمک مکش با عمل جارو کردن
به نظافت محیط می پردازد.
اینکه نحوه عملکردش چه هست و به چند دسته طبقه بندی میشوند رو در پست بعدی پرداخته میشود.