جاروبرقی ها (مکنده ها، وکیوم ها) در یک تقسیم بندی به جاروهای بخش خانگی، تجاری، نیمه صنعتی و صنعتی تقکیک میشوند. و در یک تقسیم بندی دیگر جاروهای بخش صنعتی هم به  جاروهای جدا کننده پلیسه از کولانت، جاروهای ضد انفجار برقی، جاروهای ضد انفجار هواکار تقسیم بندی نمود.

مکنده ها از قدیمی ترین وسایل نظافتی بشمار میروند. و اولین تلاش در این زمینه در انگستان در سال 1599 صورت گرفت . اما در سال 1866 اولین ثبت اختراع جاروبرقی توسط مخترع امریکائی مک گافری صورت گرفت .

کلا جاروبرقی وسیله ای است که با ایجاد خلا به کمک پمپ هوا غبار و آلودگی را مکش میکند.